Centrum Isis

Onafhankelijk Cultuurcentrum

"Centrum Isis" is een onafhankelijk cultuurcentrum genoemd naar de godin Isis. Het centrum wil authentieke, zelfstandige kunst en cultuur promoten.

De godin Isis

Isis was één van de belangrijkste godinnen uit het oude Egypte. Ze bracht haar - door op macht beluste concurrenten - vermoorde echtgenoot tijdelijk weer tot leven om zwanger te kunnen worden. Haar zoon, éénmaal volwassen, zorgde voor gerechtigheid.

Na de inlijving van Egypte in het Romeinse Rijk, verspreidde de Isis-cultus zich over heel Europa, waarbij Isis de plaatselijke Grieks-Romeinse godinnen in zich opnam. Isis werd een universele godin. Zelfs zo ver als in Londen bouwde men een tempel gewijd aan Isis. In het noordelijke deel van Gallië ontstond een stad rond een daar gelegen Isis-tempel. Men noemde deze stad "Par-Isis", dwz Parijs.


Isis was in het bijzonder een godin voor schippers en zeevaarders. Zij was de "Stella Maris", de richtinggevende heldere ster Sirius. In Europa werd Isis ook geassocieerd met de roos, de koningin der bloemen. In 1845 creëerde een tuinier de "Belle Isis"-roos. In Angelsaksische landen zijn "Isis Rose", "Isis Claire" of "Isis Sabrina" veel voorkomende meisjesnamen.


Maar tot op vandaag blijft de godin Isis een belangrijk symbool. De Barbadiaanse zangers Rihanna plaatste een Isis-tattoo te ere van haar overleden grootmoeder. Astronomen gaven in 1856 een planetoïde haar naam. Ook in België zijn er meerdere milieu-organisaties, verenigingen en handelszaken naar haar genoemd.


De godin Isis draagt een belangrijke symboliek. Zij staat voor de jaarlijkse, wonderbaarlijke hergeboorte van het leven in de lente. Haar vleugels beschermen, ze voedt en geneest. Isis brengt heling enerzijds, rechtvaardigheid anderzijds. Isis is vooral een moedergodin, een godin van het universele.

Visie

Daarbij aansluitend, wil "Centrum Isis" als cultuurcentrum de waarden van humanisme en univeralisme uitdragen. Op die manier wil het, in zulk een perspectief van humanistisch universalisme, de creatie van authentieke, onafhankelijke kunst ondersteunen en promoten.

Contact opnemen

Centrum Isis, Nieuwstraat 27/1, 2830 Willebroek

Peter Van de Ven, tel: (015)33.06.22